∧ Наверх
Array
(
  [11009] => Array
    (
      [id] => 11009
      [brand] => 319
      [parent] => 33
      [is_complect] => 0
      [status] => 0
      [new] => 
      [featured] => 
      [top_sale] => 0
      [pagetitle] => Зеркало Belux Бали 80
      [longtitle] => Belux Бали 80
      [introtext] => 
      [content] => 
      [meta_keywords] => Зеркало Belux Бали 80
      [meta_description] => Зеркало Belux Бали 80
      [video] => 
      [variants] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [id] => 16894
              [product_id] => 11009
              [price] => 182.05
              [pricebelrub] => 182.05
              [old_price] => 
              [sku] => 
              [name] => 80х80
              [position] => 16894
              [blr_price] => 182.05
              [blr_price_old] => 1 820 513
            )

          [before] => 
        )

      [images] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [id] => 61282
              [product_id] => 11009
              [filename] => 42b3c82749b4ee721d379f9cc6ddd3bc.jpg
              [position] => 0
              [folder] => cd0
            )

          [1] => Array
            (
              [id] => 61283
              [product_id] => 11009
              [filename] => 329dd572f56b9f06c5f7ffc652a338df.jpg
              [position] => 1
              [folder] => f0b
            )

          [2] => Array
            (
              [id] => 61280
              [product_id] => 11009
              [filename] => 6df79ced899250158f67556d37c8469e.jpg
              [position] => 2
              [folder] => b55
            )

          [3] => Array
            (
              [id] => 61281
              [product_id] => 11009
              [filename] => 13c507aeeece053727a5c5a23cfd540c.jpg
              [position] => 3
              [folder] => a9c
            )

          [4] => Array
            (
              [id] => 61284
              [product_id] => 11009
              [filename] => 770d5e61d16839574e8c1a4e469dcbca.jpg
              [position] => 4
              [folder] => 745
            )

          [5] => Array
            (
              [id] => 61285
              [product_id] => 11009
              [filename] => d70df186f20dce694415050c8199b291.jpg
              [position] => 5
              [folder] => e7e
            )

        )

      [options] => Array
        (
          [1] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [feature_id] => 1
                  [product_id] => 11009
                  [position] => 0
                  [value] => 2 года
                )

            )

          [2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [feature_id] => 2
                  [product_id] => 11009
                  [position] => 0
                  [value] => Беларусь
                )

            )

          [309] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [feature_id] => 309
                  [product_id] => 11009
                  [position] => 0
                  [value] => Нет
                )

            )

          [310] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [feature_id] => 310
                  [product_id] => 11009
                  [position] => 0
                  [value] => Круглая
                )

            )

          [311] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [feature_id] => 311
                  [product_id] => 11009
                  [position] => 0
                  [value] => 80
                )

            )

          [312] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [feature_id] => 312
                  [product_id] => 11009
                  [position] => 0
                  [value] => 15
                )

            )

          [313] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [feature_id] => 313
                  [product_id] => 11009
                  [position] => 0
                  [value] => 80
                )

            )

          [316] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [feature_id] => 316
                  [product_id] => 11009
                  [position] => 0
                  [value] => Белый
                )

            )

          [317] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [feature_id] => 317
                  [product_id] => 11009
                  [position] => 0
                  [value] => Да
                )

            )

          [318] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [feature_id] => 318
                  [product_id] => 11009
                  [position] => 0
                  [value] => Да
                )

            )

        )

      [attributes] => 
 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Круглая
 • Цвет: Белый
[url] => /furniture/zerkala/item/11009/ [top] => [compare] => Добавить к сравнению [delivery] =>
Доставим сегодня,
26 августа
) [11011] => Array ( [id] => 11011 [brand] => 319 [parent] => 33 [is_complect] => 0 [status] => 0 [new] => [featured] => [top_sale] => 0 [pagetitle] => Зеркало Belux Терра Лайт 60/80 [longtitle] => Зеркало Belux Терра Лайт 60/80 [introtext] => [content] => [meta_keywords] => Зеркало Belux Терра Лайт 60/80 [meta_description] => Зеркало Belux Терра Лайт 60/80 [video] => [variants] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16898 [product_id] => 11011 [price] => 75.00 [pricebelrub] => 75 [old_price] => [sku] => [name] => 55Х55 [position] => 16898 [blr_price] => 75.00 [blr_price_old] => 750 000 ) [1] => Array ( [id] => 16899 [product_id] => 11011 [price] => 87.00 [pricebelrub] => 87 [old_price] => [sku] => [name] => 75х55 [position] => 16899 [blr_price] => 87.00 [blr_price_old] => 870 000 ) [before] => от ) [images] => Array ( [0] => Array ( [id] => 61293 [product_id] => 11011 [filename] => 54e1795f213616aa4a20f2ee1cc11d11.jpg [position] => 0 [folder] => f03 ) [1] => Array ( [id] => 61292 [product_id] => 11011 [filename] => 4a82d3ed02d1404819fd6a140d93f979.jpg [position] => 1 [folder] => 894 ) [2] => Array ( [id] => 61294 [product_id] => 11011 [filename] => 1386b7f62ff0c97aff44cc3185f3aacf.jpg [position] => 2 [folder] => 38d ) [3] => Array ( [id] => 61295 [product_id] => 11011 [filename] => c8dd94025281ce50adb0d1179fb7a927.jpg [position] => 3 [folder] => 249 ) ) [options] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 1 [product_id] => 11011 [position] => 0 [value] => 2 года ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 2 [product_id] => 11011 [position] => 0 [value] => Беларусь ) ) [309] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 309 [product_id] => 11011 [position] => 0 [value] => Нет ) ) [310] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 310 [product_id] => 11011 [position] => 0 [value] => Прямоугольная ) ) [311] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 311 [product_id] => 11011 [position] => 0 [value] => 55 ) [1] => Array ( [feature_id] => 311 [product_id] => 11011 [position] => 1 [value] => 75 ) ) [312] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 312 [product_id] => 11011 [position] => 0 [value] => 2,1 ) ) [313] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 313 [product_id] => 11011 [position] => 0 [value] => 55 ) ) [317] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 317 [product_id] => 11011 [position] => 0 [value] => Нет ) ) [318] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 318 [product_id] => 11011 [position] => 0 [value] => Нет ) ) ) [attributes] =>
 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет:
[url] => /furniture/zerkala/item/11011/ [top] => [compare] => Добавить к сравнению [delivery] =>
Доставим сегодня,
26 августа
) [11015] => Array ( [id] => 11015 [brand] => 319 [parent] => 33 [is_complect] => 0 [status] => 0 [new] => [featured] => [top_sale] => 0 [pagetitle] => Зеркало Belux Терра 65/85 [longtitle] => Зеркало Belux Терра 65/85 [introtext] => [content] => [meta_keywords] => Зеркало Belux Терра 65/85 [meta_description] => Зеркало Belux Терра 65/85 [video] => [variants] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16904 [product_id] => 11015 [price] => 185.00 [pricebelrub] => 185 [old_price] => [sku] => [name] => 64Х55 [position] => 16904 [blr_price] => 185.00 [blr_price_old] => 1 850 000 ) [1] => Array ( [id] => 16905 [product_id] => 11015 [price] => 210.00 [pricebelrub] => 210 [old_price] => [sku] => [name] => 80х55 [position] => 16905 [blr_price] => 210.00 [blr_price_old] => 2 100 000 ) [before] => от ) [images] => Array ( [0] => Array ( [id] => 61323 [product_id] => 11015 [filename] => 8e295dbbe0d2f2e18d66ceee66e849a2.jpg [position] => 0 [folder] => 35b ) [1] => Array ( [id] => 61321 [product_id] => 11015 [filename] => 6b1fb17f04565b942f7ead1830c2e0dc.jpg [position] => 1 [folder] => 2fd ) [2] => Array ( [id] => 61325 [product_id] => 11015 [filename] => 161e525a8a32cba374b8ed078163d5ad.jpg [position] => 2 [folder] => e72 ) [3] => Array ( [id] => 61322 [product_id] => 11015 [filename] => 6ca7637aa0565cdd6e728785e1021d1a.jpg [position] => 3 [folder] => 913 ) [4] => Array ( [id] => 61320 [product_id] => 11015 [filename] => 0bae93f0eb71114757b1e21f741d4961.jpg [position] => 4 [folder] => 41c ) ) [options] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 1 [product_id] => 11015 [position] => 0 [value] => 2 года ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 2 [product_id] => 11015 [position] => 0 [value] => Беларусь ) ) [309] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 309 [product_id] => 11015 [position] => 0 [value] => Нет ) ) [310] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 310 [product_id] => 11015 [position] => 0 [value] => Прямоугольная ) ) [311] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 311 [product_id] => 11015 [position] => 0 [value] => 55 ) [1] => Array ( [feature_id] => 311 [product_id] => 11015 [position] => 1 [value] => 75 ) ) [312] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 312 [product_id] => 11015 [position] => 0 [value] => 2,4 ) ) [313] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 313 [product_id] => 11015 [position] => 0 [value] => 55 ) ) [317] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 317 [product_id] => 11015 [position] => 0 [value] => Да ) ) [318] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 318 [product_id] => 11015 [position] => 0 [value] => Нет ) ) ) [attributes] =>
 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет:
[url] => /furniture/zerkala/item/11015/ [top] => [compare] => Добавить к сравнению [delivery] =>
Доставим сегодня,
26 августа
) [11012] => Array ( [id] => 11012 [brand] => 319 [parent] => 33 [is_complect] => 0 [status] => 0 [new] => [featured] => [top_sale] => 0 [pagetitle] => Зеркало Belux Микро 50 [longtitle] => Зеркало Belux Микро 50 [introtext] => [content] => [meta_keywords] => Зеркало Belux Микро 50 [meta_description] => Зеркало Belux Микро 50 [video] => [variants] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16900 [product_id] => 11012 [price] => 124.00 [pricebelrub] => 124 [old_price] => [sku] => [name] => 49,8х73,4 [position] => 16900 [blr_price] => 124.00 [blr_price_old] => 1 240 000 ) [before] => ) [images] => Array ( [0] => Array ( [id] => 61303 [product_id] => 11012 [filename] => 8a013397a02faa363eeaca6cd199fc13.jpg [position] => 0 [folder] => 4b3 ) [1] => Array ( [id] => 61301 [product_id] => 11012 [filename] => 4b5b1876288050999a9466fc2767260f.jpg [position] => 1 [folder] => c17 ) [2] => Array ( [id] => 61302 [product_id] => 11012 [filename] => 7d227bd2ef9a03d6851ef975d3909474.jpg [position] => 2 [folder] => f1b ) [3] => Array ( [id] => 61304 [product_id] => 11012 [filename] => 133614f94272c66d8384316b22fe88b2.jpg [position] => 3 [folder] => 536 ) [4] => Array ( [id] => 61305 [product_id] => 11012 [filename] => ad5b7ee8703ef800c0bde486bfbfa8a1.jpg [position] => 4 [folder] => 3bf ) ) [options] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 1 [product_id] => 11012 [position] => 0 [value] => 2 года ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 2 [product_id] => 11012 [position] => 0 [value] => Беларусь ) ) [309] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 309 [product_id] => 11012 [position] => 0 [value] => Нет ) ) [310] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 310 [product_id] => 11012 [position] => 0 [value] => Прямоугольная ) ) [311] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 311 [product_id] => 11012 [position] => 0 [value] => 49,8 ) ) [312] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 312 [product_id] => 11012 [position] => 0 [value] => 21 ) ) [313] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 313 [product_id] => 11012 [position] => 0 [value] => 73,4 ) ) [317] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 317 [product_id] => 11012 [position] => 0 [value] => Да ) ) [318] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 318 [product_id] => 11012 [position] => 0 [value] => Нет ) ) ) [attributes] =>
 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет:
[url] => /furniture/zerkala/item/11012/ [top] => [compare] => Добавить к сравнению [delivery] =>
Доставим сегодня,
26 августа
) [11014] => Array ( [id] => 11014 [brand] => 319 [parent] => 33 [is_complect] => 0 [status] => 0 [new] => [featured] => [top_sale] => 0 [pagetitle] => Зеркало Belux Адажио 60 [longtitle] => Зеркало Belux Адажио 60 [introtext] => [content] => [meta_keywords] => Зеркало Belux Адажио 60 [meta_description] => Зеркало Belux Адажио 60 [video] => [variants] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16903 [product_id] => 11014 [price] => 144.00 [pricebelrub] => 144 [old_price] => [sku] => [name] => 60х96,4 [position] => 16903 [blr_price] => 144.00 [blr_price_old] => 1 440 000 ) [before] => ) [images] => Array ( [0] => Array ( [id] => 61312 [product_id] => 11014 [filename] => 28cb6f9c99863d675694ee270065f962.jpg [position] => 0 [folder] => 603 ) [1] => Array ( [id] => 61311 [product_id] => 11014 [filename] => 7e838a6db08415bdadd2b92f5a23ae51.jpg [position] => 1 [folder] => cff ) [2] => Array ( [id] => 61313 [product_id] => 11014 [filename] => 273e292a83426197cf63663d17f12ffb.jpg [position] => 2 [folder] => 4a9 ) ) [options] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 1 [product_id] => 11014 [position] => 0 [value] => 2 года ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 2 [product_id] => 11014 [position] => 0 [value] => Беларусь ) ) [309] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 309 [product_id] => 11014 [position] => 0 [value] => Нет ) ) [310] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 310 [product_id] => 11014 [position] => 0 [value] => Прямоугольная ) ) [311] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 311 [product_id] => 11014 [position] => 0 [value] => 60 ) ) [312] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 312 [product_id] => 11014 [position] => 0 [value] => 21 ) ) [313] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 313 [product_id] => 11014 [position] => 0 [value] => 96,4 ) ) [317] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 317 [product_id] => 11014 [position] => 0 [value] => Да ) ) [318] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 318 [product_id] => 11014 [position] => 0 [value] => Нет ) ) ) [attributes] =>
 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет:
[url] => /furniture/zerkala/item/11014/ [top] => [compare] => Добавить к сравнению [delivery] =>
Доставим сегодня,
26 августа
) [11017] => Array ( [id] => 11017 [brand] => 319 [parent] => 33 [is_complect] => 0 [status] => 0 [new] => [featured] => [top_sale] => 0 [pagetitle] => Зеркало Belux Омега 70 [longtitle] => Зеркало Belux Омега 70 [introtext] => [content] => [meta_keywords] => Зеркало Belux Омега 70 [meta_description] => Зеркало Belux Омега 70 [video] => [variants] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16907 [product_id] => 11017 [price] => 203.00 [pricebelrub] => 203 [old_price] => [sku] => [name] => 70х85 [position] => 16907 [blr_price] => 203.00 [blr_price_old] => 2 030 000 ) [1] => Array ( [id] => 16908 [product_id] => 11017 [price] => 237.00 [pricebelrub] => 237 [old_price] => [sku] => [name] => 74х96 [position] => 16908 [blr_price] => 237.00 [blr_price_old] => 2 370 000 ) [before] => от ) [images] => Array ( [0] => Array ( [id] => 61337 [product_id] => 11017 [filename] => de23f7e798fd59b0c8ff47bd3540f843.jpg [position] => 0 [folder] => 937 ) [1] => Array ( [id] => 61330 [product_id] => 11017 [filename] => 0cbf42bb479fe4477b6cdc9ac1f1005e.jpg [position] => 1 [folder] => 7c0 ) [2] => Array ( [id] => 61331 [product_id] => 11017 [filename] => 4fea2f3cb8118a87b8c44ce982c7a324.jpg [position] => 2 [folder] => 0ec ) [3] => Array ( [id] => 61335 [product_id] => 11017 [filename] => a7579299d2a0e5a610f2b99cd6ed7255.jpg [position] => 3 [folder] => 90e ) [4] => Array ( [id] => 61332 [product_id] => 11017 [filename] => 7eba52bd7a058aa2e0926d8452d49533.jpg [position] => 4 [folder] => dfc ) [5] => Array ( [id] => 61338 [product_id] => 11017 [filename] => ec33ca08d4e55c5ce83e3f9ead628be5.jpg [position] => 5 [folder] => fd7 ) [6] => Array ( [id] => 61333 [product_id] => 11017 [filename] => 7f3987863cccbd523932625288a76fea.jpg [position] => 6 [folder] => ec5 ) [7] => Array ( [id] => 61334 [product_id] => 11017 [filename] => 40c42f703c97821193cf139a5875aa46.jpg [position] => 7 [folder] => 4ce ) [8] => Array ( [id] => 61336 [product_id] => 11017 [filename] => d8c464fb67746164b88b47ad9fdaa44c.jpg [position] => 8 [folder] => fb0 ) ) [options] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 1 [product_id] => 11017 [position] => 0 [value] => 2 года ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 2 [product_id] => 11017 [position] => 0 [value] => Беларусь ) ) [309] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 309 [product_id] => 11017 [position] => 0 [value] => Нет ) ) [310] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 310 [product_id] => 11017 [position] => 0 [value] => Прямоугольная ) ) [311] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 311 [product_id] => 11017 [position] => 0 [value] => 70 ) [1] => Array ( [feature_id] => 311 [product_id] => 11017 [position] => 1 [value] => 74 ) ) [312] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 312 [product_id] => 11017 [position] => 0 [value] => 2,6 ) ) [313] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 313 [product_id] => 11017 [position] => 0 [value] => 85 ) [1] => Array ( [feature_id] => 313 [product_id] => 11017 [position] => 1 [value] => 96 ) ) [316] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 316 [product_id] => 11017 [position] => 0 [value] => Белый ) ) [317] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 317 [product_id] => 11017 [position] => 0 [value] => Да ) ) [318] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 318 [product_id] => 11017 [position] => 0 [value] => Да ) ) ) [attributes] =>
 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет: Белый
[url] => /furniture/zerkala/item/11017/ [top] => [compare] => Добавить к сравнению [delivery] =>
Доставим сегодня,
26 августа
) [11041] => Array ( [id] => 11041 [brand] => 319 [parent] => 33 [is_complect] => 0 [status] => 0 [new] => [featured] => [top_sale] => 0 [pagetitle] => Зеркало со шкафом Belux Мадрид 80 [longtitle] => Зеркало со шкафом Belux Мадрид 80 [introtext] => [content] => [meta_keywords] => Зеркало со шкафом Belux Мадрид 80 [meta_description] => Зеркало со шкафом Belux Мадрид 80 [video] => [variants] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16949 [product_id] => 11041 [price] => 257.00 [pricebelrub] => 257 [old_price] => [sku] => [name] => 78х80 [position] => 16949 [blr_price] => 257.00 [blr_price_old] => 2 570 000 ) [before] => ) [images] => Array ( [0] => Array ( [id] => 61552 [product_id] => 11041 [filename] => f0a8927964c51da64e5435d7a166f125.jpg [position] => 0 [folder] => 34b ) [1] => Array ( [id] => 61550 [product_id] => 11041 [filename] => aa9f1d8cee82ac292ce860911887f0cc.jpg [position] => 1 [folder] => 1fc ) [2] => Array ( [id] => 61551 [product_id] => 11041 [filename] => ec7e61cb1685260127405482d92bf38d.jpg [position] => 2 [folder] => 5de ) ) [options] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 1 [product_id] => 11041 [position] => 0 [value] => 2 года ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 2 [product_id] => 11041 [position] => 0 [value] => Беларусь ) ) [309] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 309 [product_id] => 11041 [position] => 0 [value] => Да ) ) [310] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 310 [product_id] => 11041 [position] => 0 [value] => Прямоугольная ) ) [311] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 311 [product_id] => 11041 [position] => 0 [value] => 78 ) ) [312] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 312 [product_id] => 11041 [position] => 0 [value] => 16,3 ) ) [313] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 313 [product_id] => 11041 [position] => 0 [value] => 80 ) ) [315] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 315 [product_id] => 11041 [position] => 0 [value] => МДФ ) ) [316] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 316 [product_id] => 11041 [position] => 0 [value] => Белый ) ) [317] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 317 [product_id] => 11041 [position] => 0 [value] => Да ) ) [318] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 318 [product_id] => 11041 [position] => 0 [value] => Да ) ) ) [attributes] =>
 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет: Белый
[url] => /furniture/zerkala/item/11041/ [top] => [compare] => Добавить к сравнению [delivery] =>
Доставим сегодня,
26 августа
) [11047] => Array ( [id] => 11047 [brand] => 319 [parent] => 33 [is_complect] => 0 [status] => 0 [new] => [featured] => [top_sale] => 0 [pagetitle] => Зеркало Belux Япония 80 [longtitle] => Зеркало Belux Япония 80 [introtext] => [content] => [meta_keywords] => Зеркало Belux Япония 80 [meta_description] => Зеркало Belux Япония 80 [video] => [variants] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16958 [product_id] => 11047 [price] => 154.00 [pricebelrub] => 154 [old_price] => [sku] => [name] => 80х67 [position] => 16958 [blr_price] => 154.00 [blr_price_old] => 1 540 000 ) [before] => ) [images] => Array ( [0] => Array ( [id] => 61605 [product_id] => 11047 [filename] => 081cf48eb237cf0603cbcf1d13299141.jpg [position] => 0 [folder] => ab1 ) [1] => Array ( [id] => 61603 [product_id] => 11047 [filename] => 6e6ba3504f10374c2918ee74bf6b2bfd.jpg [position] => 1 [folder] => 1ef ) [2] => Array ( [id] => 61604 [product_id] => 11047 [filename] => 07c3f9e7a7d06a5c0e0025c6d790f0b5.jpg [position] => 2 [folder] => 956 ) [3] => Array ( [id] => 61606 [product_id] => 11047 [filename] => 376ba3edc7524f0b43a38cdd974f6735.jpg [position] => 3 [folder] => e2f ) [4] => Array ( [id] => 61607 [product_id] => 11047 [filename] => c936d2a3b3fce295568959a82d314718.jpg [position] => 4 [folder] => bd3 ) ) [options] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 1 [product_id] => 11047 [position] => 0 [value] => 2 года ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 2 [product_id] => 11047 [position] => 0 [value] => Беларусь ) ) [309] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 309 [product_id] => 11047 [position] => 0 [value] => Нет ) ) [310] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 310 [product_id] => 11047 [position] => 0 [value] => Прямоугольная ) ) [311] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 311 [product_id] => 11047 [position] => 0 [value] => 80 ) ) [312] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 312 [product_id] => 11047 [position] => 0 [value] => 2,1 ) ) [313] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 313 [product_id] => 11047 [position] => 0 [value] => 64.8 ) ) [317] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 317 [product_id] => 11047 [position] => 0 [value] => Да ) ) [318] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 318 [product_id] => 11047 [position] => 0 [value] => Нет ) ) ) [attributes] =>
 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет:
[url] => /furniture/zerkala/item/11047/ [top] => [compare] => Добавить к сравнению [delivery] =>
Доставим сегодня,
26 августа
) [11053] => Array ( [id] => 11053 [brand] => 319 [parent] => 33 [is_complect] => 0 [status] => 0 [new] => [featured] => [top_sale] => 0 [pagetitle] => Зеркало со шкафом Belux Анталия 105 [longtitle] => Belux Анталия 105 [introtext] => [content] => [meta_keywords] => Зеркало со шкафом Belux Анталия 105 [meta_description] => Зеркало со шкафом Belux Анталия 105 [video] => [variants] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16970 [product_id] => 11053 [price] => 371.80 [pricebelrub] => 371.8 [old_price] => [sku] => [name] => белый [position] => 16970 [blr_price] => 371.80 [blr_price_old] => 3 718 000 ) [1] => Array ( [id] => 16971 [product_id] => 11053 [price] => 353.34 [pricebelrub] => 353.34 [old_price] => [sku] => [name] => венге [position] => 16971 [blr_price] => 353.34 [blr_price_old] => 3 533 400 ) [before] => от ) [images] => Array ( [0] => Array ( [id] => 61666 [product_id] => 11053 [filename] => b9a10ba347ff7b686700dfc5e831d543.jpg [position] => 0 [folder] => dca ) [1] => Array ( [id] => 61664 [product_id] => 11053 [filename] => 674ad05ec67434c9db8bba6a536ac3b0.jpg [position] => 1 [folder] => efa ) [2] => Array ( [id] => 61663 [product_id] => 11053 [filename] => 6d9f0a73e8d2a330789ae7b6e6ecf091.jpg [position] => 2 [folder] => 4f9 ) [3] => Array ( [id] => 61662 [product_id] => 11053 [filename] => 4b102bafb9f51859ec0619b0d6eba2b9.jpg [position] => 3 [folder] => 8f2 ) [4] => Array ( [id] => 61665 [product_id] => 11053 [filename] => 0859e5c4bf92b8669d192c8adfc45d41.jpg [position] => 4 [folder] => 86b ) ) [options] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 1 [product_id] => 11053 [position] => 0 [value] => 2 года ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 2 [product_id] => 11053 [position] => 0 [value] => Беларусь ) ) [309] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 309 [product_id] => 11053 [position] => 0 [value] => Да ) ) [310] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 310 [product_id] => 11053 [position] => 0 [value] => Прямоугольная ) ) [311] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 311 [product_id] => 11053 [position] => 0 [value] => 101,2 ) ) [312] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 312 [product_id] => 11053 [position] => 0 [value] => 15,8 ) ) [313] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 313 [product_id] => 11053 [position] => 0 [value] => 93,2 ) ) [315] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 315 [product_id] => 11053 [position] => 0 [value] => МДФ ) ) [316] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 316 [product_id] => 11053 [position] => 0 [value] => Белый ) [1] => Array ( [feature_id] => 316 [product_id] => 11053 [position] => 1 [value] => Венге ) ) [317] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 317 [product_id] => 11053 [position] => 0 [value] => Да ) ) [318] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 318 [product_id] => 11053 [position] => 0 [value] => Да ) ) ) [attributes] =>
 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет: Белый, Венге
[url] => /furniture/zerkala/item/11053/ [top] => [compare] => Добавить к сравнению [delivery] =>
Доставим сегодня,
26 августа
) [11031] => Array ( [id] => 11031 [brand] => 319 [parent] => 33 [is_complect] => 0 [status] => 0 [new] => [featured] => [top_sale] => 0 [pagetitle] => Зеркало Belux Лира 60/70 [longtitle] => Зеркало Belux Лира 60/70 [introtext] => [content] => [meta_keywords] => Зеркало Belux Лира 60/70 [meta_description] => Зеркало Belux Лира 60/70 [video] => [variants] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16929 [product_id] => 11031 [price] => 139.00 [pricebelrub] => 139 [old_price] => [sku] => [name] => 59х98,2 [position] => 16929 [blr_price] => 139.00 [blr_price_old] => 1 390 000 ) [1] => Array ( [id] => 16930 [product_id] => 11031 [price] => 160.00 [pricebelrub] => 160 [old_price] => [sku] => [name] => 70х100 [position] => 16930 [blr_price] => 160.00 [blr_price_old] => 1 600 000 ) [before] => от ) [images] => Array ( [0] => Array ( [id] => 61427 [product_id] => 11031 [filename] => 7f365deecb681057e0bdcf3150abce24.jpg [position] => 0 [folder] => 355 ) [1] => Array ( [id] => 61429 [product_id] => 11031 [filename] => 499d0a6b096ad921339c0d6a8da08f3e.jpg [position] => 1 [folder] => 5b3 ) [2] => Array ( [id] => 61425 [product_id] => 11031 [filename] => 2adde2c237400dbe694e4a14d7852f6e.jpg [position] => 2 [folder] => b64 ) [3] => Array ( [id] => 61426 [product_id] => 11031 [filename] => 4c6e37d346d27004770d26fad6cb531f.jpg [position] => 3 [folder] => 7ec ) [4] => Array ( [id] => 61428 [product_id] => 11031 [filename] => 20b1f08530fdf1248a04037adcbef89f.jpg [position] => 4 [folder] => 663 ) [5] => Array ( [id] => 61430 [product_id] => 11031 [filename] => d851383303257a4c7ebcf0243fe00612.jpg [position] => 5 [folder] => 936 ) ) [options] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 1 [product_id] => 11031 [position] => 0 [value] => 2 года ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 2 [product_id] => 11031 [position] => 0 [value] => Беларусь ) ) [309] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 309 [product_id] => 11031 [position] => 0 [value] => Нет ) ) [310] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 310 [product_id] => 11031 [position] => 0 [value] => Прямоугольная ) ) [311] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 311 [product_id] => 11031 [position] => 0 [value] => 59 ) [1] => Array ( [feature_id] => 311 [product_id] => 11031 [position] => 1 [value] => 70 ) ) [312] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 312 [product_id] => 11031 [position] => 0 [value] => 2,1 ) ) [313] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 313 [product_id] => 11031 [position] => 0 [value] => 98,2 ) [1] => Array ( [feature_id] => 313 [product_id] => 11031 [position] => 1 [value] => 100 ) ) [317] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 317 [product_id] => 11031 [position] => 0 [value] => Да ) ) [318] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 318 [product_id] => 11031 [position] => 0 [value] => Нет ) ) ) [attributes] =>
 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет:
[url] => /furniture/zerkala/item/11031/ [top] => [compare] => Добавить к сравнению [delivery] =>
Доставим сегодня,
26 августа
) [11042] => Array ( [id] => 11042 [brand] => 319 [parent] => 33 [is_complect] => 0 [status] => 0 [new] => [featured] => [top_sale] => 0 [pagetitle] => Зеркало Belux Мадрид 50 [longtitle] => Belux Мадрид 50 [introtext] => [content] => [meta_keywords] => Зеркало Belux Мадрид 50 [meta_description] => Зеркало Belux Мадрид 50 [video] => [variants] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16951 [product_id] => 11042 [price] => 137.00 [pricebelrub] => 137 [old_price] => [sku] => [name] => 49,2х80 [position] => 16951 [blr_price] => 137.00 [blr_price_old] => 1 370 000 ) [before] => ) [images] => Array ( [0] => Array ( [id] => 61559 [product_id] => 11042 [filename] => 5da0b3da6d0f497706b6042b44b893c0.jpg [position] => 0 [folder] => 21a ) [1] => Array ( [id] => 61561 [product_id] => 11042 [filename] => c18b0572d494f5aa2601117375200e91.jpg [position] => 1 [folder] => 8b2 ) [2] => Array ( [id] => 61560 [product_id] => 11042 [filename] => afbe3d80e2f71d64b8690a44ba43fbbd.jpg [position] => 2 [folder] => 13f ) ) [options] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 1 [product_id] => 11042 [position] => 0 [value] => 2 года ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 2 [product_id] => 11042 [position] => 0 [value] => Беларусь ) ) [309] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 309 [product_id] => 11042 [position] => 0 [value] => Нет ) ) [310] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 310 [product_id] => 11042 [position] => 0 [value] => Прямоугольная ) ) [311] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 311 [product_id] => 11042 [position] => 0 [value] => 49,2 ) ) [312] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 312 [product_id] => 11042 [position] => 0 [value] => 2 ) ) [313] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 313 [product_id] => 11042 [position] => 0 [value] => 80 ) ) [317] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 317 [product_id] => 11042 [position] => 0 [value] => Да ) ) [318] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 318 [product_id] => 11042 [position] => 0 [value] => Нет ) ) ) [attributes] =>
 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет:
[url] => /furniture/zerkala/item/11042/ [top] => [compare] => Добавить к сравнению [delivery] =>
Доставим сегодня,
26 августа
) [11038] => Array ( [id] => 11038 [brand] => 319 [parent] => 33 [is_complect] => 0 [status] => 0 [new] => [featured] => [top_sale] => 0 [pagetitle] => Зеркало Belux Аликанте 50 [longtitle] => Belux Аликанте 50 [introtext] => [content] => [meta_keywords] => Зеркало Belux Аликанте 50 [meta_description] => Зеркало Belux Аликанте 50 [video] => [variants] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16943 [product_id] => 11038 [price] => 168.72 [pricebelrub] => 168.72 [old_price] => [sku] => [name] => 49х85 [position] => 16943 [blr_price] => 168.72 [blr_price_old] => 1 687 200 ) [before] => ) [images] => Array ( [0] => Array ( [id] => 61522 [product_id] => 11038 [filename] => e216ed8c7c56f2c3718dd2ebfed16638.jpg [position] => 0 [folder] => f54 ) [1] => Array ( [id] => 61521 [product_id] => 11038 [filename] => b22c088c98dd847e6c9bf33adf5b6aa7.jpg [position] => 1 [folder] => 995 ) [2] => Array ( [id] => 61519 [product_id] => 11038 [filename] => 1ae92dffc469205d03fde303330e988b.jpg [position] => 2 [folder] => 4fd ) [3] => Array ( [id] => 61520 [product_id] => 11038 [filename] => a1892cbb84848074ece0eb46f37c67c7.jpg [position] => 3 [folder] => 67a ) ) [options] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 1 [product_id] => 11038 [position] => 0 [value] => 2 года ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 2 [product_id] => 11038 [position] => 0 [value] => Беларусь ) ) [309] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 309 [product_id] => 11038 [position] => 0 [value] => Нет ) ) [310] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 310 [product_id] => 11038 [position] => 0 [value] => Прямоугольная ) ) [311] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 311 [product_id] => 11038 [position] => 0 [value] => 49 ) ) [312] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 312 [product_id] => 11038 [position] => 0 [value] => 2,1 ) ) [313] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 313 [product_id] => 11038 [position] => 0 [value] => 85 ) ) [317] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 317 [product_id] => 11038 [position] => 0 [value] => Да ) ) [318] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 318 [product_id] => 11038 [position] => 0 [value] => Нет ) ) ) [attributes] =>
 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет:
[url] => /furniture/zerkala/item/11038/ [top] => [compare] => Добавить к сравнению [delivery] =>
Доставим сегодня,
26 августа
) [11034] => Array ( [id] => 11034 [brand] => 319 [parent] => 33 [is_complect] => 0 [status] => 0 [new] => [featured] => [top_sale] => 0 [pagetitle] => Зеркало Belux Каталония 85/105 [longtitle] => Belux Каталония 85/105 [introtext] => [content] => [meta_keywords] => Зеркало Belux Каталония 85/105 [meta_description] => Зеркало Belux Каталония 85/105 [video] => [variants] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16933 [product_id] => 11034 [price] => 142.05 [pricebelrub] => 142.05 [old_price] => [sku] => [name] => 87,2х96,45 [position] => 16933 [blr_price] => 142.05 [blr_price_old] => 1 420 513 ) [1] => Array ( [id] => 16934 [product_id] => 11034 [price] => 152.31 [pricebelrub] => 152.31 [old_price] => [sku] => [name] => 107,2х104,8 [position] => 16934 [blr_price] => 152.31 [blr_price_old] => 1 523 077 ) [before] => от ) [images] => Array ( [0] => Array ( [id] => 61462 [product_id] => 11034 [filename] => 287bde28ec73e4681559a34c63d99aef.jpg [position] => 0 [folder] => fbb ) [1] => Array ( [id] => 61460 [product_id] => 11034 [filename] => 18dc74f18f8b65a88f75cae351206c26.jpg [position] => 1 [folder] => 4f8 ) [2] => Array ( [id] => 61457 [product_id] => 11034 [filename] => 0c16c562353eee0ef824297f22d13818.jpg [position] => 2 [folder] => 1fd ) [3] => Array ( [id] => 61466 [product_id] => 11034 [filename] => da1f351b5da24bde2cd0b3813310f0b5.jpg [position] => 3 [folder] => d28 ) [4] => Array ( [id] => 61467 [product_id] => 11034 [filename] => fc48939bb1f4218b504867bab47a7534.jpg [position] => 4 [folder] => ba8 ) [5] => Array ( [id] => 61458 [product_id] => 11034 [filename] => 4f65c6facd71230b6c968120ebba08c4.jpg [position] => 5 [folder] => 158 ) [6] => Array ( [id] => 61464 [product_id] => 11034 [filename] => b20e015851b840676a0a3d8d5e29e7f5.jpg [position] => 6 [folder] => 2f9 ) [7] => Array ( [id] => 61465 [product_id] => 11034 [filename] => c68c8bd55a581e9dc4e88c7d5bf77cc4.jpg [position] => 7 [folder] => b81 ) [8] => Array ( [id] => 61461 [product_id] => 11034 [filename] => 34ffc460b87b9ce57c13768250809ddb.jpg [position] => 8 [folder] => 85b ) [9] => Array ( [id] => 61468 [product_id] => 11034 [filename] => ffa719a9c25d65a669732ddf99d20cd6.jpg [position] => 9 [folder] => 1e0 ) [10] => Array ( [id] => 61463 [product_id] => 11034 [filename] => 325399163e5c62d0d79616fd139b8a25.jpg [position] => 10 [folder] => 324 ) [11] => Array ( [id] => 61459 [product_id] => 11034 [filename] => 9eb12de22a307c42dc9e7c9e9454453a.jpg [position] => 11 [folder] => 0d0 ) ) [options] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 1 [product_id] => 11034 [position] => 0 [value] => 2 года ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 2 [product_id] => 11034 [position] => 0 [value] => Беларусь ) ) [309] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 309 [product_id] => 11034 [position] => 0 [value] => Нет ) ) [310] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 310 [product_id] => 11034 [position] => 0 [value] => Прямоугольная ) ) [311] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 311 [product_id] => 11034 [position] => 0 [value] => 87,2 ) [1] => Array ( [feature_id] => 311 [product_id] => 11034 [position] => 1 [value] => 107,2 ) ) [312] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 312 [product_id] => 11034 [position] => 0 [value] => 13,5 ) ) [313] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 313 [product_id] => 11034 [position] => 0 [value] => 96,45 ) [1] => Array ( [feature_id] => 313 [product_id] => 11034 [position] => 1 [value] => 104,8 ) ) [316] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 316 [product_id] => 11034 [position] => 0 [value] => Белый ) [1] => Array ( [feature_id] => 316 [product_id] => 11034 [position] => 1 [value] => Черный матовый ) [2] => Array ( [feature_id] => 316 [product_id] => 11034 [position] => 2 [value] => Слоновая кость ) ) [317] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 317 [product_id] => 11034 [position] => 0 [value] => Да ) ) [318] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 318 [product_id] => 11034 [position] => 0 [value] => Нет ) ) ) [attributes] =>
 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет: Белый, Черный матовый, Слоновая кость
[url] => /furniture/zerkala/item/11034/ [top] => [compare] => Добавить к сравнению [delivery] =>
Доставим сегодня,
26 августа
) [11035] => Array ( [id] => 11035 [brand] => 319 [parent] => 33 [is_complect] => 0 [status] => 0 [new] => [featured] => [top_sale] => 0 [pagetitle] => Зеркало Belux Атолл 50/60/80 [longtitle] => Belux Атолл 50/60/80 [introtext] => [content] => [meta_keywords] => Зеркало Belux Атолл 50/60/80 [meta_description] => Зеркало Belux Атолл 50/60/80 [video] => [variants] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16935 [product_id] => 11035 [price] => 128.72 [pricebelrub] => 128.72 [old_price] => [sku] => [name] => 55х76,7 [position] => 16935 [blr_price] => 128.72 [blr_price_old] => 1 287 179 ) [1] => Array ( [id] => 16936 [product_id] => 11035 [price] => 137.95 [pricebelrub] => 137.95 [old_price] => [sku] => [name] => 65х76,7 [position] => 16936 [blr_price] => 137.95 [blr_price_old] => 1 379 487 ) [2] => Array ( [id] => 16937 [product_id] => 11035 [price] => 153.33 [pricebelrub] => 153.33 [old_price] => [sku] => [name] => 80х76,7 [position] => 16937 [blr_price] => 153.33 [blr_price_old] => 1 533 333 ) [before] => от ) [images] => Array ( [0] => Array ( [id] => 61487 [product_id] => 11035 [filename] => bf4ab35addd90202f87cac432f6ffd25.jpg [position] => 0 [folder] => 12d ) [1] => Array ( [id] => 61489 [product_id] => 11035 [filename] => fa2092271b4ab2b9ada566382badaffa.jpg [position] => 1 [folder] => 868 ) [2] => Array ( [id] => 61483 [product_id] => 11035 [filename] => 5e80478f364d30cf9e73b5db624a6f7b.jpg [position] => 2 [folder] => 189 ) [3] => Array ( [id] => 61482 [product_id] => 11035 [filename] => 3e537541759a6adb446801146d075007.jpg [position] => 3 [folder] => 0b6 ) [4] => Array ( [id] => 61484 [product_id] => 11035 [filename] => 27d41dd5e51037f34bc0a9250ea14eb4.jpg [position] => 4 [folder] => 550 ) [5] => Array ( [id] => 61486 [product_id] => 11035 [filename] => 4934b7de1d37dd1c7435c3c8dd5a63aa.jpg [position] => 5 [folder] => 801 ) [6] => Array ( [id] => 61488 [product_id] => 11035 [filename] => cb73374ea86129dc1375c01e4387c4c8.jpg [position] => 6 [folder] => 863 ) [7] => Array ( [id] => 61481 [product_id] => 11035 [filename] => 0acd4e5f210c301c198e77ca80319895.jpg [position] => 7 [folder] => c71 ) [8] => Array ( [id] => 61485 [product_id] => 11035 [filename] => 056e4ba93b08cd6b228f8dbb507e1759.jpg [position] => 8 [folder] => 2d0 ) ) [options] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 1 [product_id] => 11035 [position] => 0 [value] => 2 года ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 2 [product_id] => 11035 [position] => 0 [value] => Беларусь ) ) [309] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 309 [product_id] => 11035 [position] => 0 [value] => Да ) ) [310] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 310 [product_id] => 11035 [position] => 0 [value] => Прямоугольная ) ) [311] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 311 [product_id] => 11035 [position] => 0 [value] => 55 ) [1] => Array ( [feature_id] => 311 [product_id] => 11035 [position] => 1 [value] => 65 ) [2] => Array ( [feature_id] => 311 [product_id] => 11035 [position] => 2 [value] => 80 ) ) [312] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 312 [product_id] => 11035 [position] => 0 [value] => 15,6 ) ) [313] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 313 [product_id] => 11035 [position] => 0 [value] => 76,7 ) ) [316] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 316 [product_id] => 11035 [position] => 0 [value] => Белый ) ) [317] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 317 [product_id] => 11035 [position] => 0 [value] => Нет ) ) [318] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 318 [product_id] => 11035 [position] => 0 [value] => Нет ) ) ) [attributes] =>
 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет: Белый
[url] => /furniture/zerkala/item/11035/ [top] => [compare] => Добавить к сравнению [delivery] =>
Доставим сегодня,
26 августа
) [11036] => Array ( [id] => 11036 [brand] => 319 [parent] => 33 [is_complect] => 0 [status] => 0 [new] => [featured] => [top_sale] => 0 [pagetitle] => Зеркало Belux Бриз 90 [longtitle] => Belux Бриз 90 [introtext] => [content] => [meta_keywords] => Зеркало Belux Бриз 90 [meta_description] => Зеркало Belux Бриз 90 [video] => [variants] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16938 [product_id] => 11036 [price] => 239.48 [pricebelrub] => 239.48 [old_price] => [sku] => [name] => 55х76,7 [position] => 16938 [blr_price] => 239.48 [blr_price_old] => 2 394 800 ) [before] => ) [images] => Array ( [0] => Array ( [id] => 61499 [product_id] => 11036 [filename] => b6dbfd7988935dab0a27152ced3441ce.jpg [position] => 0 [folder] => c79 ) [1] => Array ( [id] => 61501 [product_id] => 11036 [filename] => d8858047b19d2adc87f8754d7b2a6da6.jpg [position] => 1 [folder] => a01 ) [2] => Array ( [id] => 61502 [product_id] => 11036 [filename] => e513c449dd8cbb64b9fae28dee4e073f.jpg [position] => 2 [folder] => 9a9 ) [3] => Array ( [id] => 61500 [product_id] => 11036 [filename] => c326abc09f05e26d01df99c3b04a8b92.jpg [position] => 3 [folder] => f7d ) ) [options] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 1 [product_id] => 11036 [position] => 0 [value] => 2 года ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 2 [product_id] => 11036 [position] => 0 [value] => Беларусь ) ) [309] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 309 [product_id] => 11036 [position] => 0 [value] => Нет ) ) [310] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 310 [product_id] => 11036 [position] => 0 [value] => Прямоугольная ) ) [311] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 311 [product_id] => 11036 [position] => 0 [value] => 90 ) ) [312] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 312 [product_id] => 11036 [position] => 0 [value] => 2,1 ) ) [313] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 313 [product_id] => 11036 [position] => 0 [value] => 66 ) ) [317] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 317 [product_id] => 11036 [position] => 0 [value] => Да ) ) [318] => Array ( [0] => Array ( [feature_id] => 318 [product_id] => 11036 [position] => 0 [value] => Нет ) ) ) [attributes] =>
 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет:
[url] => /furniture/zerkala/item/11036/ [top] => [compare] => Добавить к сравнению [delivery] =>
Доставим сегодня,
26 августа
) )
Зеркало Belux Бали 80

 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Круглая
 • Цвет: Белый
Доставим сегодня,
26 августа
182.05 руб.
Добавить к сравнению
Зеркало Belux Терра Лайт 60/80

 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет:
Доставим сегодня,
26 августа
от 75.00 руб.
Добавить к сравнению
Зеркало Belux Терра 65/85

 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет:
Доставим сегодня,
26 августа
от 185.00 руб.
Добавить к сравнению
Зеркало Belux Микро 50

 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет:
Доставим сегодня,
26 августа
124.00 руб.
Добавить к сравнению
Зеркало Belux Адажио 60

 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет:
Доставим сегодня,
26 августа
144.00 руб.
Добавить к сравнению
Зеркало Belux Омега 70

 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет: Белый
Доставим сегодня,
26 августа
от 203.00 руб.
Добавить к сравнению
Зеркало со шкафом Belux Мадрид 80

 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет: Белый
Доставим сегодня,
26 августа
257.00 руб.
Добавить к сравнению
Зеркало Belux Япония 80

 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет:
Доставим сегодня,
26 августа
154.00 руб.
Добавить к сравнению
Зеркало со шкафом Belux Анталия 105

 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет: Белый, Венге
Доставим сегодня,
26 августа
от 371.80 руб.
Добавить к сравнению
Зеркало Belux Лира 60/70

 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет:
Доставим сегодня,
26 августа
от 139.00 руб.
Добавить к сравнению
Зеркало Belux Мадрид 50

 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет:
Доставим сегодня,
26 августа
137.00 руб.
Добавить к сравнению
Зеркало Belux Аликанте 50

 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет:
Доставим сегодня,
26 августа
168.72 руб.
Добавить к сравнению
Зеркало Belux Каталония 85/105

 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет: Белый, Черный матовый, Слоновая кость
Доставим сегодня,
26 августа
от 142.05 руб.
Добавить к сравнению
Зеркало Belux Атолл 50/60/80

 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет: Белый
Доставим сегодня,
26 августа
от 128.72 руб.
Добавить к сравнению
Зеркало Belux Бриз 90

 • Страна-производитель: Беларусь
 • Форма: Прямоугольная
 • Цвет:
Доставим сегодня,
26 августа
239.48 руб.
Добавить к сравнению
Показано c 1 по 15 из 47 Показать следующие 15 товаров

Зеркало в ванную комнату

Важнейшая часть мебели для ванной - это зеркало. Оно выполняет как эстетическую, так и сугубо практичную функцию. Сложно представить уход за собой без зеркала. Зеркало для ванной может быть нескольких типов: косметическое, увеличительное или панорамное. Первые два типа используются для гигиенических процедур, а вот панорамное зеркало – это скорее элемент интерьера.

Как выбрать зеркало?

В первую очередь, выбирая зеркало в ванную комнату, обратите внимание на его конструкцию. Зеркало с полкой экономит пространство, так как за отражающей поверхностью скрывается место, куда можно положить косметику или зубные щетки. Зеркало шкаф довольно массивное, так как предполагает наличие места для хранения вещей. Отдельно стоит отметить зеркало с подсветкой для ванной, это удобный и стильный вариант для тех, кто привык наносить косметику в ванной комнате.

Что касается материалов, то самыми долговечными считаются зеркала с покрытием из серебра. Такая поверхность не боится попадания воды и дает неискаженное изображение. Также качественными считаются зеркала с амальгамой из алюминия. При этом стоят они в несколько раз дешевле. Дополнительно зеркало может иметь часы, функцию подогрева и подсветку.

Ассортимент зеркал в магазине Donna.by

У нашем интернет-магазине вы можете купить зеркало в ванную комнату в Минске от бренда Pragmatika. Мы предлагаем широкий модельный ряд товаров: круглые, овальные, прямоугольные и асимметричные зеркала. Они могут быть в раме из светлого или темного дерева или без нее. Есть зеркала в стиле ретро, классические и современные модели.

Доставка и оплата

Оплатить покупки можно наличными в офисе или по факту доставки. Также возможен безналичный расчет или оплата по WebMoney. Работает доставка по Беларуси. По Минску покупки вам привезут бесплатно. 

Подбор по параметрам
Со шкафчиком
Форма
Ширина
Высота
Цвет
Подсветка
Полка
Бренды